بیش از 9 هزار واحد تجاری – مسکونی در حریم رودخانه های گیلان باید تخریب شوند

 

*9هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی، تجاری و خدماتی در حریم رودخانه‌های ۹ شهر و ۶۵۱ روستای استان گیلان مستقر هستند که دولت می خواهد با تدابیر لازم در بازه‌های کوتاه مدت و میان مدت، نسبت به ساماندهی و خروج سازه‌های غیرمجاز در حریم رودخانه‌ها اقدام کند.

* گیلان 65 رودخانه به طول دو هزار و ۵۱۱ کیلومتر دارد که در این میان بیش از ۱۰ رودخانه به طول ۲۱۴ کیلومتر در شهرستان تالش وجود دارد.

*اکثریت افراد مستقر در حرائم رودخانه‌ها از اقشار آسیب‌پذیر هستند که معیشت آنان متکی به استقرار در این مناطق است و باید ساماندهی آنان آسیبی به اقتصاد زندگی این افراد وارد نکند.

*تخریب واحدهای غیرمجاز و ساماندهی آنان نیازمند منابع مالی و همکاری نهادها و دستگاه‌های مختلف است