به ابتکار شهردار و در یک اقدام ارزشمند

پرسنل شهرداری لشت نشا تحت پوشش بیمه عمر و سرمایه بیمه رازی قرار گرفتند

در یک اقدام ارزشمند و ابتکاری ، شهرداری لشت نشاء پرسنل خود را تحت پوشش بیمه عمر و سرمایه رازی قرار داد؛ سید حسن میرهاشمی شهردار لشت نشاء در این خصوص با بیان اینکه اقدام شهرداری در پوشش بیمه عمر و سرمایه پرسنل در راستای رفاه این پرسنل زحمتکش صورت گرفته خاطرنشان کرد : با توجه به اینکه در سال های اخیر هزینه های شهرداری به میزان قابل توجهی افزایش یافته ودر مقابل کمک های دولتی به همان نسبت سیر نزولی داشته ، تصمیم گرفتیم در حد توان وامکانات خود تسهیلات رفاهی برای پرسنل زحمتکش برقرار نماییم .
در این رابطه نمایندگان شرکت بیمه رازی کد 221501 یکتاپور؛ شرایط مناسبی را به ما پیشنهاد دادند که متعاقباً به انعقاد قرارداد با آن شرکت در زمینه بیمه عمر و سرمایه پرسنل اقدام کردیم .


وی افزود : طبق توافق های صورت گرفته 50 درصد هزینه های این بیمه ها توسط شهرداری و مابقی از سوی پرسنل پرداخت خواهد شد . مهندس میرهاشمی شهردار لشت نشاء در ادامه خاطر نشان کرد : حقوق شهروندی دارای سه اصل امنیت ، تأمین اجتماعی و بهداشت ودرمان است که ما با تمرکز بر مبحث بهداشت و درمان؛ پرسنل مجموعه را تحت پوشش بیمه عمر و سرمایه قرار دادیم .
مهندس میرهاشمی افزود: بدین ترتیب پرسنل زحمتکش شهرداری بعد از بازنشستگی دغدغه ای برای مسایل بهداشتی و درمانی خود نخواهند داشت چون علاوه براینکه از قبل تحت پوشش بیمه تکمیلی تأمین اجتماعی بوده اند با استفاده از مزایای بیمه عمر وسرمایه می توانند از این حیث آسوده خاطر باشند ضمن اینکه مبالغی علاوه بر حقوق بازنشستگی از ناحیه این بیمه ها به پرسنل بیمه شده اختصاص خواهد یافت .
وی با بیان اینکه اجرای این طرح با مشورت وتعامل و نظر موافق اعضای شورای اسلامی شهر لشت نشاء صورت گرفته افزود: شهروندان از شهرداری انتظارات گسترده ای دارند که از خدمات عمومی شهری ، احداث فضای سبز ، دفع زباله ، ایجاد تفرجگاه و میادین ورزشی و احداث بوستان گرفته تا اجرای پروژه های عمرانی و رفاهی شهری را شامل می شود . در این حال پرسنل زحمتکش شهرداری باید از امکانات رفاهی مناسبی برخوردار باشند تا با دلگرمی بیشتری وظایف محوله را انجام دهند و دغدغه مالی و هراس از آینده و دوران بازنشستگی ، خللی در انجام وظایف وارایه خدمات این عزیزان ایجاد نکند ، کما اینکه پرسنل شریف و زحمتکش شهرداری در سخت ترین شرایط ، وظایف خود را به نحو احسن انجام می دهند.