نقدی درباره گزینه‌ احتمالی وزارت صمت

چرا آقای رئیس جمهور؟

مسعودمجاوری*


می گویند حرف برای آدم حراف حکم آهن را دارد برای آهنگر،یک روز با آن سیخ درست می کند وروز دیگر میخ؛راست گفته اند.حکایت حرف وحراف را می گویم.
آقای رئیس جمهور؛دیگر از شما انتظار ندارم که به عنوان رئیس جمهور سرزمینم پاسخگو باشید نمی خواهم از میثاقی که با ملت بستید بگویم ،دم از"امید"زدن هم دراین شرایط بیشتر به مطایبه می ماند و فکاهی.از خلف وعده هایتان هم نمی گویم و به اعتبار عملکردتان،دیگر نمی شود دنبال"تدبیر"این دولت بود دولت شما و شخص جنابعالی اگر تدبیری درکارتان بود که حال و روز ملک وملت این نبود.
از شما می خواهم در مقام یک حقوقدان ویا فرد آکادمیک،به این سئوال پاسخ دهیدو بگوئید که"چرا؟"
چرا فردی که عملکرد قابل دفاعی ندارد،تحصیلات مرتبطی ندارد،توانمندی و قابلیت خاصی ندارد،به صرف ارتباطاتی که دربدنه کابینه دارد به عنوان گزینه" وزارت "مطرح می شود؟
آن هم وزارتخانه ای که هم متولی صنعت مملکت است و هم تجارت.
آقای روحانی،آیا بررسی کردید تا ببینید عملکرد "مصطفی سالاری"درمقام استاندار در دردو استان گیلان وبوشهر مثبت وقابل دفاع بودیانه؟اگر بودمصادیقش کدامند و چرا مردم نامحرم دانستن خدمات این خدمتگزارشان هستند؟
یاشیخ؛سالاری با تحصیلات و تخصص غیر مرتبط درحالی رئیس بزرگترین کارتل اقتصادی کشور می شود وسرنوشت زندگی حدود45میلیون ایرانی رادر دست می گیرد که هزاران کارگر نگون بخت بیکارشده ازکرونا هنوز نمی توانند در سامانه های بیمه ای مربوطه ثبت نام کنند.در خبرها خواندم که دولت امارات یک میلیاردو400میلیون دلارغرامت لغو پرواز به مشتریان پروازهای کشورش به خاطر کرونا پرداخت کرد.
حالاخودتان بررسی کنید و تفاوت مدیریت و "عزت شهروندی و مشتری مداری" دردوسوی خلیج فارس را مقایسه کنید وببینیدآیا گرفتاری و دربه دری جامعه کارگری مربوط به تحریم های ظالمانه آمریکاست و"کدخدا"مسئول گرفتاری جامعه کارگریست یا سوء مدیریت مدیر انتصابی دولت جنابعالی؟
آقای دکتر؛اینکه با تجدید ارزیابی دارائی های ثابت سازمان؛تراز عملکردش رامثبت جلوه دهند که هنر نیست از شما که حقوقدانید می پرسم آیا آدم غیر مرتبط می تواند به وقت بحران،گره گشایی کند؟بله سالاری ستادهای انتخاباتی شما را در منطقه جنوب خوب مدیریت کرد آیا از پس مدیریت در بدنه دولت هم خوب برآمد؟
چون شما"سرهنگ"نیستید و"حقوقدان"هستیددر مقام یک روزنامه نگار از شما این سئوالها را پرسیدم و می خواهم بدون واسطه به میان کارگران بخصوص بیکارشدگان ناشی از کرونا بیایید و به چشم تان ببینید که میزان رضایتمندی از تامین اجتماعی ونهادهای مرتبطش چقدر است.
سازمان تامین اجتماعی دقیقا چه برنامه ای برای تامین"درآمدپایدار"دارد تا به وقت بحرانهایی چون کرونا برای پرداخت حقوق بیکاران درنماندچون با پیری جمعیت کشور و کاهش زادآوری و بحران اقتصادی و کاهش جمعیت کارگری،شاهد کاهش منابع ورودی به سازمان هستیم و خدا می داند که چطور میخواهند"مصارف"سازمان را مدیریت کنند؟
آقای دکتر،دستکم از دیوان عدالت اداری یک استعلام بگیرید و ببینید بدنه کارگری برای احقاق حقش چه تعداد استغاثه به محکمه برده است آنوقت برای ارتقای سالاری آستین بالا بزنید.
سالاری شاید آهنگر خوبی باشد اما مدیر توانمندی نیست....
*روزنامه نگار