راه اندازی بازارچه مختص بانوان سرپرست خانواده در رشت

دومین بازارچه مختص بانوان سرپرست خانواده در رشت راه‌اندازی می‌شود

 بازارچه امام رضا (ع) واقع در خیابان شهدا سه‌راه پاستوریزه قرار است به این منظور اختصاص پیدا کند.

در این بازارچه بالغ‌بر ۳۰ غرفه وجود دارد که قرار است زنان سرپرست خانواده تولیدات خانگی خود را در این غرفه‌ها عرضه کنند.

گیل بانو نخستین بازارچه مختص زنان سرپرست خانواده در رشت در پارک کشاورز مشغول فعالیت است.