ساعت و روزهای حرکت قطار رشت - مشهد

طی روزهای هفتم و سیزدهم فروردین ماه قطار ساعت 21 و 30 دقیقه از مشهد مقدس به رشت و طی روزهای هشتم و چهاردهم فروردین ماه قطار ساعت 15 و 40 دقیقه از رشت به مشهد حرکت می کند.

در این مسیر ریلی هر هفته دو رام قطار رفت و برگشت (یک رفت و یک برگشت) پیش بینی شده و قیمت بلیت برای هر نفر در سفر یکطرفه 133 هزار و 550 تومان در نظر گرفته شده است.

قطار این مسیر درجه یک و چهار ستاره سپهر دارای 11 سالن 40 نفره می باشد که کوپه های آن چهار تخته است .

قطار رشت - تهران نیز در دو رام ( رفت و برگشت) به صورت روزانه در این مسیر برقرار است.

راه آهن قزوین - رشت به صورت یک خطه، از ایستگاه سیاه چشمه در شمال غرب قزوین و قبل از شهر تاکستان از خط آهن اصلی تهران - تبریز منشعب شده و با گذر از روستاهای کوهین و شیرین سو در محدوده شهرهای لوشان، منجیل، رودبار، رستم آباد و امامزاده هاشم ادامه مسیر داده و به ایستگاه رشت می رسد.

راه آهن قزوین - رشت 53 دستگاه تونل به طول 22 کیلومتر دارد؛ همچنین بزرگترین پل راه آهن کشور به طول یک هزار و 430 متر روی سد منجیل ساخته و برای احداث این خط ریلی حدود 9 کیلومتر پل بزرگ و 22 میلیون متر مکعب خاکبرداری و خاکریزی شده است.

در حال حاضر روزانه قطار رشت - تهران ساعت هشت صبح از تهران به سمت رشت و ساعت 18 از رشت به سمت تهران حرکت می کند.